Personvern

© Copyright 2020 NOA AS

Våre tjenester:

Vi tilpasser til dine behov

Skjermbilde 2020-02-20 kl. 14.36.53.png
For student

Oppmøteregistrering gjort enkelt: En digital løsning gjør det enkelt og tidsbesparende for studenten å registrere oppmøte og holde oversikt over eget fravær. 

 

​Studenter laster ned appen gratis og logger inn med brukernavn og passord generert av utdanningsinstitusjonen. De må godkjenne å oppgi sin geolokasjon og godta vårt personvern. 

 

Studenten får opp sin individuelle timeplan uke for uke, dagens timer de skal møte til og sjekke inn på, fraværsreglement til skolen. 

Appen gir full oversikt over oppmøte og fravær i timer, dager og prosent per klasse. Det kan også styres per studiested.

 

Appen genererer automatisk en kronologisk fraværsoversikt sortert etter dato.

 

Alle brukere mottar pushvarsel som en påminnelse for å huske å registrere oppmøte. Bruker velger selv å skru av/på pushvarsel. 

Skjermbilde 2020-02-20 kl. 14.36.32.png
For foreleser

Noe av det viktigste NOA gjør for undervisere er å frigjøre tid som kan brukes til undervisning.  

Foreleser slipper arbeid som opprop, 

sirkulerende papirlister og etterarbeid med manuelle registreringer. Oppmøteregistreringen er alltid ajour. 

Foreleser arbeider i en webversjon med tilgang til klasser og timer de underviser i.  Studentens innsjekk blir registrert automatisk i lærerens timer som «møtt» eller «ikke møtt». 

Foreleser kan sjekke inn elever som har glemt mobilen eller som glemte å sjekke inn selv. Eventuelt sjekke ut noen siste time(r) om de går tidligere enn planlagt. 

 

Kan legge inn en kode for dagens time i tillegg til, eller i stedet for geolokasjon. 

 

Tilgang til statistikk over oppmøteprosenten, som oppdateres automatisk, på studenten eller emnet som helhet. 

institutt-blå.png
For administrasjon

Administrasjon får sikrere datakvalitet i stedet for flytende oppropslister.

 

Administrasjonen sin oppgave med å passe på og varsle dem som nærmer seg fraværsgrensen, blir enklere og mer oversiktlig. 

 

 

Administrasjonen blir avlastet fra elevhenvendelser knyttet til oppmøteregistrering fordi eleven har informasjonen om egen oppmøte- og fraværsstatus i appen.