Registrering av oppmøte til undervisning gjennom året
Hvordan fungerer det?
 • Studenten laster ned appen NOA og sjekker selv inn til undervisningen sin. 
   

 • Data og emnetilhørlighet hentes fra Canvas, FS, SuperOffice eller via excel. 
   

 • Studentenes innsjekking registreres automatisk på foreleserens klasseliste som "møtt". 
   

 • Studentene får oversikt over sitt fravær i prosent (per emne og totalt), samt timeplan og fraværsreglementet de skal forholde seg til. Studiestedet kan også styre om man vil ha antall dager og timer med i visningen av fraværet. 
   

 • Foreleser kommer raskere i gang med undervisning, slipper sirkulering av lister og etterarbeid med fraværsføringen og er alltid ajour. 
   

 • Administrasjonen eller emneansvarlig får raskt oversikt over hver enkelt student sin status og får frem fraværsrapporter med ønskede filter. 

Lyst til å effektivisere oppmøteregistreringen til første studiedag, og få registrert alle studentene som "møtt" på noen få minutter? Da kan dere benytte teknologien til NOA som engangstjeneste ved velkomstforelesning første studiedag: "Registrering første studiedag". 

Personvern

© Copyright 2020 NOA AS