Ny teknologi kan kvalitetssikre oppmøte i høyere utdanning

Oppdatert: mars 10

– En liten digital revolusjon for både studenter og oss som har ansvar for oppmøteregistreringen, sier systemansvarlig Kevin Benjamin Zeppo Adriaansen ved Universitetet i Agder.


Siden høstsemesteret i 2017 har Universitetet i Agder vært brukere av Notice of Attendance for sine studenter, hvor studentene selv sjekker inn på forelesningene sine i appen NOA. I følge systemansvarlig Adriaansen har det forbedret hverdagen for både studenter og de administrative.

Det er rundt 1300 studenter som bruker NOA ved UIA per i dag; hvor det største emnet har ca. 200 studenter, og man kan forestille seg hvor lang tid det vil ta for foreleser å gjennomføre opprop og manuell registrering av oppmøte og fravær. Her kan viktig undervisningstid forsvinne.


Før NOA ble innført på universitetet, var det papirlister som gjaldt. Enten det var opprop, eller studentene selv som skrev seg på roterende lister, viste det seg å være en tungvint måte å jobbe på. Når listene så kom tilbake til administrajonen, måtte de legges manuelt inn i excel. Det stilles krav til dokumentasjon av oppmøte og om man er så uheldig å skulle oppleve papirlister på avveie - kan man risikere å måtte betale en massiv bot.


Adriaansen er tydelig i sin tale på spørsmål om hvor viktig oppmøteregistrering i høyere utdanning er:


– Vi tar ikke opprop for moro skyld, det er helt nødvendig for profesjonsutdanninger for å sikre at studenten har vært tilstede og deltatt på nødvendig undervisning før de kommer ut i arbeidslivet og jobber med folk, forteller Adriaansen.


Ved bruk av NOA kan utdanningsinstitusjoner som Universitetet i Agder kvalitetssikre at studenter har deltatt i den nødvendige undervisningen da de skal videre ut i arbeidslivet.

Det kan være kostbart å ikke ha sysakene sine i orden, men for de som bruker verktøyet for digital oppmøteregistrering er ikke dette en bekymring. NoA har gjort det mulig for UiA og gjennomføre selve registreringen digitalt hvor hver student selv registrerer eget oppmøte via mobilen, og de gamle papirlistene er nå digitalisert og tilgjengelig i skyen for foreleser og administrasjon.


Hver foreleser har tilgang til sine klasselister direkte, og vil ha mulighet til å gå inn og manuelt legge inn de som ikke har mulighet selv.


Et av de største saksmomentene som Adriaansen trekker frem er siste oppdatering i systemet i høsten 2019, hvor NOA fikk på plass integrasjon med FS, selve kjernesystemet for all studiedata til Universitetet i Agder og hele høyskole- og universitetssektoren. Hvilket betyr at all data som trengs til den digitale oppmøteregistreringen nå kommer direkte inn til NOA, slik at dagens brukere ikke trenger å importere all informasjon manuelt. Bedre opplastning og synkronisering sikrer bedre flyt.


Vi takker Universitetet i Agder for tilliten og mulighet for å publisere referanseuttalelser. Gleder oss til videre samarbeid og felles utvikling.

Personvern

© Copyright 2020 NOA AS