Om NOA

Oppgaven med registrering av oppmøte og fravær i skolen oppleves av mange som en tidstyv som stjeler verdifull tid fra undervisning og administrasjon. Studentene opplever det som kronglete å få innsyn og oversikt over egen fraværsstatistikk.

 

Etter mange år i undervisningssektoren opplevde vi at oppmøteregistreringen var tungvint og ressurskrevende med de tradisjonelle systemene som fantes. Både lærere og skoleledelse utrykte ønske om et bedre og mer tidsriktig system som dekket alles behov. 

 

Vi har tatt med oss disse erfaringene i å skape NOA, et digitalt og innovativt system for å registrere oppmøte, som forenkler hverdagen og møter pålagte krav for ansatte i undervisningssektoren. Et system der oppmøteregistreringen går i en fei og er oversiktlig for både student, foreleser og administrasjon.  

 

NOA har blitt utviklet i tett samarbeid med våre pilotkunder Sonans Privatgymnas, Universitetet i Agder og Høgskulen i Volda.  Vi har utviklet funksjonalitet som har vært spesielt etterspurt i universitets- og høyskolesektoren, med stor grad av fleksibilitet for hvert studiested.

 

Les mer om dette under Funksjonalitet. 

 

NOA består av en app og en webversjon. Appen er gratis og brukes av studentene. Webversjonen er lisensbasert og brukes av forelesere og administrasjon.

 

Innovasjon Norge har støttet NOA med kr. 500 000,- til kommersialisering av løsningen.   

 

Personvern

© Copyright 2020 NOA AS