© Copyright 2019 NOA AS

Appen for digital oppmøteregistrering i skolen

Enkelt og oversiktlig for elev – effektiv og tidsbesparende for

lærer og skole

Bakgrunn for NOA

Med dagens systemer oppleves fraværsføring av mange som en tidstyv som
stjeler verdifull tid fra undervisning og administrasjon. For elev/student oppleves
det som kronglete å få innsyn og oversikt over eget fravær.

 

Etter mange år i skolevesenet opplevde vi at oppmøteregistreringen var meget

ressurskrevende. Både lærere og skoleledelse utrykte ønske om et bedre system
som dekket alles behov. Et system der oppmøteregistreringen går i en fei og er

oversiktlig for alle parter.

 

Vårt svar på dette var utvikling av NOA - et digitalt og innovativt system for å
registrere oppmøte. Vi har implementert våre egne erfaringer i å skape NOA
som forenkler hverdagen og møter pålagte krav.

 

NOA består av en app og en webversjon. Appen er gratis og brukes av elev/student.

Webversjonen er lisensbasert og brukes av lærer/foreleser og administrasjon.

 

Funksjonalitet


Ulike institusjoner har ulike behov. NOA har tilpasset funksjonalitet til ulike aktører
innenfor utdanningssektoren i Norge.

 

Personvern

Personvernloven (GDPR) stiller krav til hvordan vi skal håndtere personopplysninger.

Opplysningene NOA får om bruker er fornavn, etternavn, e-post, mobilnummer og klassetilhørighet.

Disse er hentet fra det respektive studiestedet. For elever lagres oppmøte til undervisningene. Informasjonen om oppmøte overføres tilbake til studiestedet ved at lærere kan hente ut rapporter.

Elev/student oppgir sin stedplassering på mobilen for å kunne sjekke inn på undervisning og dermed bekrefte sitt oppmøte. Data om stedplassering brukes kun til dette og verken lagres eller spores.

Brukerne vil ikke motta reklame og irrelevant informasjon.

Data om brukere vil ikke under noen omstendigheter deles med andre enn studiestedet.