Personvern

© Copyright 2020 NOA AS

Hvem kan bruke NOA? 


Ulike institusjoner har ulike behov. NOA har tilpasset funksjonalitet til ulike aktører innenfor utdanningssektoren i Norge.

Universitet og Høyskole

Universitetet i Agder tok i bruk NOA høsten 2018 for utvalgte emner, og flere og flere har tatt appen i bruk for hvert semester. Våren 2019 inngikk vi en utviklingsavtale for å få på plass funksjonalitet som er spesielt viktig for UH sektoren, som har vært mangelfullt med eksisterende løsninger. ​

NOA fikser:

 • Integrasjon med FS og/eller Canvas

 • Løsning for ulike oppmøtekrav i ulike deler av et emne 

 • Løsning for varierende timeplaner fra uke til uke 

 • Inndeling i grupper med ulik timeplan for gruppering av studenter innenfor et emne

 • Oppmøtestatistikk på emner som går over mer enn en termin 

 • Styre startdato for oppmøteregistrering for studenter som kommer etter studiestart

 • Styre hvor langt tilbake i tid en foreleser kan korrigere fravær/oppmøte

 • Rapporter har gode søkefilter og eksportmulighet til excel

 • Begrepsbruk tilpasset type sektor (vgs/høyere utdanning) 

Fleksibilitet for studiestedet, som kan velge:

 

 • Hvorvidt studenten skal sjekke inn på timene enkeltvis eller i bolk

 • Hvor mange minutter skal åpningsvinduet for innsjekk være, før og etter at forelesningen starter

 • Å laste opp fraværsreglementet for sin institusjon

 • Å markere forelesninger som obligatoriske slik at studenten ser det i appen

 • Om studenten skal se bare % oppmøte, eller også timer og dager i sin statistikk i appen

 • Om det skal brukes geolokasjon, kode eller begge deler for å få sjekket inn på forelesningen

 • Og mye, mye mer. Ta gjerne kontakt for mer informasjon, da vi stadig oppdaterer verktøyet. 

Privatist

Sonans Privatgymnas er selskapet NOA først ble utviklet for, og hvor behovet for et mer effektivt oppmøte- og fraværssystem gjorde seg gjeldende. Sonans Privatgymnas har årlig over 8000 elever fordelt på 14 skoler i hele Norge, og tok i bruk NOA fra skolestart høsten 2017 med stor suksess.

Videregående skole

Jobber du ved en videregående skole og vil prøve et godt og brukervennlig system for oppmøteregistreringen, som gir elevene enda større bevisstgjøring på eget oppmøte? Ta kontakt med oss for en prøveperiode, så kan vi sammen utforme funksjonaliteten din skole trenger.

Kurs og Tiltak

Tiltaksarrangører for NAV og kursholdere for kommuner, fylkeskommuner og andre aktører, har behov for å registrere oppmøtet til deltagerne. Med NOA er det lettvint å få gjort oppmøteregistreringen og ha oversikt over den enkelte deltagers tilstedeværelse og fravær.