Registrering av oppmøte til første studiedag
 

Nyhet! Nå har oppmøteregistrering under første studiedag blitt enda enklere. 

NOA har i samarbeid med UIA utviklet en ny tjeneste som digitaliserer og forenkler oppmøteregistrering av studenter på første studiedag. I praksis betyr dette at studenten mottar en SMS med en unik lenke som knytter studenten til studiet, og hvor studenten skal taste inn en bestemt kode som de får på studiestedet ved studiestart.

Ved å digitalisere hele prosessen vil man blant annet unngå sirkulerende papirlister og manuell behandling av oppmøteregistreringen i etterkant. 

 

Hvordan fungerer det?
 
 • NOA importerer en liste over studier og studenter før studiestart, hvor hvert studium har en oppmøtedato og et klokkeslett.
   

 • På et gitt intervall før dette oppmøtetidspunktet sender NOA en SMS til de studentene som skal møte, hvor SMS ‘en inneholder en unik personlig lenke som angir hvilken student og hvilken studie den gjelder for.
   

 • Linken er aktiv på utsendingstidspunktet, men ingen aksjoner er mulig å utføre før oppmøtetidspunktet er passert.
   

 • NOA genererer unike koder for de ulike studieprogrammene hvorpå institusjonen har ansvar om å fordelene dem til opproperne.
   

 • Ved fysisk oppmøte på studiestedet får studenten tilgang til koden av oppropsansvarlig som skal benyttes for å bekrefte sitt oppmøte.
   

 • Når koden er tastet inn vil studenten være registrert som møtt i systemet.
   

 • Administratorer kan sende og se sendte meldinger per student.
   

 • Det er mulig å registrere studenter som møtt manuelt.
   

 • Listen over møtt og ikke møtt kan eksporteres til Excel.
   

 • UiA har benyttet RPA teknologi for å få oversikten over oppmøtet tilbakeskrevet til Felles Studentsystem automatisk (om dette ønskes å inkluderes)

Har dere behov for å effektivisere oppmøte- og fraværsregistreringen ved deres studiested? Bruk teknologien til NOA for å ha orden og oversikt gjennom hele skoleåret:
"Registrering oppmøte gjennom hele året" 

Personvern

© Copyright 2020 NOA AS