© Copyright 2019 NOA AS

NOA for elev/student

Hver elev får tildelt egen bruker hvor det finner sin individuelle timeplan og kan sjekke inn på dagens timer. Innsjekkingen gjøres ved å benytte mobilens GEO lokasjon, noe som gjør at innsjekk kun er mulig på skolen. NOA summerer også opp fravør og oppmøte og gir full oversikt over timer, dager og prosent per fag. Man får også en kronologisk dataoversikt over fraværet og oppmøtet sitt, en slipper da å kontakte administrasjonen for dette.

NOA for lærer/foreleser

Lærer/foreleser slipper å ta opprop eller sirkulere papirlister, og får frigjort verdifull tid til undervisning. Elevers innsjekk kommer rett inn i lærerens klasseliste som «møtt» eller «ikke møtt». Lærer/foreleser tar en kontrollsjekk og kan korrigere fravær i etterkant ved behov. Lærer/foreleser får en fortløpende oppdatert statistikk over oppmøteprosenten i sine fag.

NOA for administrasjon

Administrasjonen sin oppgave med å passe på og varsle dem som nærmer seg fraværsgrensen, har aldri vært enklere. NOA gir full oversikt over fraværet i dager, timer og prosent. Administrasjonen kan korrigere og registrere fravær til riktig kategori hvis elever har gyldig fravær. NOA-appen gir eleven full oversikt over egen oppmøtestatus og fraværsreglement som avlaster administrasjonen fra studenthenvendelser knyttet til oppmøteregistrering.

NOA for ledelse

Utdanningsinstitusjoner kan lett ta i bruk NOA ved enten integrasjon med deres skoleadministrasjonssystemer eller import av data via Excel. NOA er svært tid- og ressursbesparende i forhold til dagens løsninger.